Objectius, línies i pautes de treball

Objectiu General

Fomentar la cohesió social, la participació i el diàleg intercultural a través de la promoció d’una pràctica esportiva identitària.

FEEB-primera-lliga-criquet-femeni

OBJECTIUS, LÍNIES I PAUTES DE TREBALL

Els objectius específics:

 • Garantir l’accés igualitari a la pràctica esportiva identitària en relació amb la resta d’esports.
 • Visibilitzar i empoderar referents propis de les comunitats amb les quals es treballa.
 • Generar espais de reconeixement mutu i interacció positiva.

Línies de treball:

 • Promoció, gestió i visibilització de l’esport en la ciutat, en els barris i amb l’administració.
 • Promoció del criquet a les escoles com a esport educatiu, intercultural i intergènere.
 • Identificació i desenvolupament d’espais de confiança i cures amb els nois/noies.
 • Creació i expansió d’equips femenins de criquet, pensats com a espais de seguretat per a l’empoderament de dones joves amb bagatges migratoris diversos, interaccionant la diversitat cultural amb el gènere.
 • Treball en xarxa amb les entitats locals i de barri i tractant de donar suport a les iniciatives que vagin sorgint amb el criquet, de totes les formes possibles.

acta

Pautes de treball:

 • Identificació d’una demanda de l’esport criquet.
 • Treball en xarxa amb entitats/serveis pròxims per fer seguiment i valoració del grup.
 • Promoció d’espais de trobada, cura i seguiment d’aquest grup o suport als ja existents si n’hi ha.
 • Identificació de les demandes i donar suport a les mateixes en forma de recursos: entrenador/a-educador/a, material, camp, etc.
 • En cada cas, cada institut, barri i amb cada entitat el projecte agafa formes diverses i s’adapta.